Kaarten

Helaas! Je kunt bij mij geen kaarten meer bestellen.
Je mag de kaart wel downloaden en kopiëren zoveel je wilt. Deel maar uit!
Tienduizend kaarten hebben we met elkaar verspreid. De site wordt dagelijks bezocht.
Dankjewel sponsoren, managers en medewerkers van diverse kinderdagverblijven, verpleegkundigen, kraamverzorgsters, consultatiebureau artsen, docenten en vele anderen!

Hoe staan we er nu voor?

Het aanbod van stoeltjes voor baby’s, jonger dan een jaar, blijft helaas groeien. En nog steeds liggen baby’s langer dan een uur per dag vastgegespt in een stoeltje.

Maar er komt ook steeds meer bijval vanuit andere disciplines en vanuit de wereld van de wetenschap.

Een kleine bloemlezing:

30-06-2017 Persbericht: Vlaamse kinderen zitten al op babyleeftijd te veel.

Onderzoekers van de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (UGent) stelden al in 2010 vast dat de motorische ontwikkeling bij Vlaamse baby’s trager verloopt dan elders. Ook in Nederland is dat trouwens het geval.

De trend wordt nu in 2017, bevestigd in een masterproef aan dezelfde Gentse vakgroep. De motorische ontwikkeling van 77 baby’s werd gevolgd vanaf de leeftijd van  4 maanden tot het moment waarop ze zelfstandig konden stappen. Kinderen in Vlaanderen blijken nog altijd trager te ontwikkelen, in vergelijking met Canadese baby’s.

De Vlaamse organisatie Kind en Gezin voegt een belangrijke zin toe aan de slogan ter voorkoming van wiegendood: Slapen op je rug,….. spelen op je buik!

Drs. Piet van Loon, orthopedisch chirurg richt samen met prof. dr. André Grotenhuis neurochirurg, en prof. dr. ir. Harrie Weinans, biomechanicus en drs. André Soeterbroek, innovatie-analist het Houding Netwerk Nederland op omdat het slecht gesteld is met de conditie van het houdings- en bewegingsapparaat van onze jeugd. In een mailwisseling met mij noemt Piet van Loon de babystoeltjes een ramp!

Prof. Erik Scherder, bekend van o.a. DWDD, schreef in Trouw ((27-3-11)

Beweging baat het brein van de wieg tot het graf.

Lucy Smit, namens de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, (april 2014)

Maxi-cosi’s en pyamapapjes maken baby’s dik

nrc next onderzocht deze stelling op 29 -4 -14 en concludeerde een volmondig waar!

Nrc next consulteerde oa Prof. Pieter Sauer

Baby’s die langer dan één uur per dag in een stoeltje liggen, worden dikker omdat zij te weinig lichaamsbeweging krijgen.

Nrc next consulteerde ook de GGD Groningen die als slogan heeft

Beter in de box dan in een stoeltje

Neuro- psycholoog Sally Goddard Blythe op een congres in Londen (maart 2014)

Kinderen die teveel vastgegespt zitten in een stoeltje lopen daardoor schade op in hun ontwikkeling.

Marilse Eerkens schreef Wat doen we met de baby?

Chantal Kemner schreef Het sociale leven van baby’s

Beide schrijfsters wijzen erop dat de hersenen van een baby de eerste twee jaren een enorme groei doormaken en dat de ervaringen die het kind mag opdoen voor een groot deel de ontwikkeling van de hersenen bepaalt.

Op 28 mei 2010 promoveerde Dorine Collard aan de VU in Amsterdam. Haar onderzoek wijst uit dat kinderen minder fit zijn dan 30 jaar geleden.

In 2010 concludeerde stichting Consument en Veiligheid dat kinderen minder motorisch vaardig worden en daardoor meer vallen en ernstiger letsel oplopen. De stichting propageert een valtraining voor schoolkinderen en organiseert, samen met het UMC, een congres om deze problematiek te bespreken.

Na deze citaten tot slot mijn pleidooi:

Baby’s horen niet vastgegespt te liggen in een stoeltje. Baby’s hebben er recht op zich vrij te mogen bewegen opdat hun hersenen zich optimaal kunnen ontwikkelen en de competenties van het kind ten volle worden benut.

Misschien dat ze dan later niet hoeven leren vallen op een clubje!

Oktober 2017

Tineke van Westerop