Over de site

Toen ik mijn eerste website maakte, werd ik geconfronteerd met de grote veranderingen in ons denken en doen ten gevolge van de intrede van internet.

In mijn jeugd mocht je niet afkijken en voor kennis moest betaald worden.

Nu ligt de kennis voor het oprapen en ik vind het fantastisch.

Daarom mag u alle teksten van deze site gratis gebruiken.

Bronvermelding zou wel aardig zijn natuurlijk.

De afbeeldingen en foto’s mogen niet gekopieerd worden.

Dat heb ik zo afgesproken met de ouders van de kinderen.

Len Munnik tekende voor mij en voor FCB en beiden gaven mij toestemming om gebruik te maken van de diverse afbeeldingen bij ergonomie. Waarvoor dank!

Ik gebruik overal “hij” om de leesbaarheid te vergroten.